Universell utforming (UU) av bygg og uteområder dreier seg om å gjøre våre bygde omgivelser brukbare for alle -uten behov for spesialtilpassinger. Det handler om et inkluderende samfunn der gapet mellom den enkeltes mestringsevne og omgivelsenes krav reduseres eller blir borte. Det er fint at rullestolbrukere blir inkludert, men UU dreier seg om mer enn dette. Omgivelsene skal også være brukbare for synshemmede, hørselshemmede, orienteringshemmede, allergikere, for store mennesker og små mennesker, kort sagt for alle.

Gunnar Dale har tegnet en rekke helsebygg i Grenlandsområdet (hovedvekt på bygg for funksjonshemmede og multi-funksjonshemmede). Han var Husbankens arkitekt i Telemark for boligtilpassing for eldre og funksjonshemmede de fire første årene etter at tilskuddsordningen ble innført. Han har gjennomført ca. 60 slike boligtilpassinger. Da begrepet universell utforming ble lansert, og Staten bestemte at nybygg skal ha slik utforming, hadde Dale allerede bygd opp slik spisskompetanse. Han var konsulent for Porsgrunn kommune da de laget sin veileder "Tilgjengelighet for alle i kommunale bygg i Porsgrunn" i 2002, og han var med på revisjonen "Universell utforming av publikumsbygg" i 2008. Denne veilederen er etterspurt av arkitekter og kommuner, og den ligger inne i Grenlandsstandarden. (se link nedenfor).

Dale har deltatt på en lang rekke seminarer om UU, og han har holdt foredrag om temaet på Handikapmessen på Rica Sjølyst i 2002, samt på seminaret "Fokus på skolebygg" arrangert av Norges Handikapforbund i Langesund i 2005.

Referanser:
Rina Ihlen, Husbanken
Kjersti Berg, Porsgrunn kommune

Dale var sentral i utviklingen av Porsgrunn kommunes prosjekteringsverktøy Universell Utforming av publikumsbygg.