Gunnar Dale har et brennende engasjement for bygningsvern. I studietiden i Trondheim var han med i styret for Bakklandet Velforening. Foreningen gjennomførte en rekke husokkupasjoner. Kanskje man ikke burde skryte av sivil ulydighet, men ingen er i dag lei seg for at Bakklandet ble bevart. Som nyutdannet arkitekt i 1977 gikk Gunnar Dale i den beste skole hos arkitekt Hans Jørgen Vik. Mye av arbeidet gikk ut på rehabilitering av bygg i Grenlandsområdet.

Ved rehabilitering er det viktig å ikke endre på så mye. Du må ta utgangspunkt i det huset du har. Det er derfor nødvendig å kjenne til stilart, materialbruk og håndverk fra den tiden huset er fra. Tilbygg må enten utføres i den opprinnelige stilen, eller i kontrast til denne. Og det er viktig å velge gode løsninger med tanke på energibruk og innemiljø.

Denne filosofien har sivilarkitekt Dale fortsatt å følge etter at han startet eget kontor i 1981. Han har blitt tildelt restaureringspris for bygg både i Bamble og Porsgrunn. Dale har gjennomført ca. 140 rehabiliteringsoppgaver - 2 ganger som håndverker på eget veteranhus.

Referanser:
Else M. Skau, Skien kommune og Fortidsminnesforeningen.
Wenche Sølverød, Telemark Fylkeskommune