Arkitekt Dales diplomoppgave heter "Øko-Grend", og ble levert i 1977. For ytterligere å skjerpe kompetansen, tok han året etter videreutdanning ved NTH i "Ressurssparende boliger". I 1993 deltok han på kurset "Hus og Helse" arrangert av Statens bygningstekniske etat. Som den eneste arkitekten fra Grenland ble han autorisert veileder i Hus og Helse-sprogrammet.

Det er nødvendig å velge løsninger og materialer som forhindrer fuktskader og helsefarlig avgassing. Det er viktig å unngå radonpåvirkning. Det er lurt å spare energi. Gjenbruk og bruk av stedlige materialer sparer miljøet og klimaet. For å få til dette trengs det kunnskap og erfaring. Det kan arkitekt Dale tilby.

Vanntårnet Omsorgsboliger i Porsgrunn har vakt oppsikt. Det er omtalt i boken "Boligdesign - omforming og gjenbruk" av Bente Nuth Leland og Sven Erik Svendsen (Kommuneforlaget 2006). Prosjektet er også omtalt i boka "Framtidens boformer for eldre" av Svein Olav Daatland (Nord 1999:26 - Nordisk Ministerrd, København 1999). Prosjektet ligger inne i ECOark-databasen.