Sivilarkitekt Gunnar Dale har 31 års sammenhengende erfaring i prosjektering og prosjekteringsledelse. I alle større prosjekter han har deltatt i, har han hatt rollen som prosjekteringsgruppeleder. Dale har 12 års erfaring i å arbeide alene med prosjekter fra A til Å. Han har i tillegg 19 års erfaring i å arbeide i team; som regel hele prosjektet gjennom her også. Dette har gitt han solid kompetanse i prosjektering og gjennomføring av alle typer bygg, for private og offentlige tiltakshavere. Dale leverer håndtegnede skisser. Arbeidstegninger lages digitalt i AutoCAD LT 2008. Han har et etablert samarbeid med CadPartner AS om 3D-tegninger. Kunden velger mellom fastpris og timehonorar. Fremdriftsplaner og frister avtales på forhånd, og disse har Dale ry på seg for å overholde.

Rehabilitering

Schilbredgaarden (Twende brødre) i Brevik ble bygget om til sveitserstil i ca. 1890. Rehabilitert 2000.

Universell utforming

Når småbarnsavdelingen i Grasmyr barnehage ligger et halvklimatisert lekerom med en stor sandkasse og en klatrestein.

Miljøprosjektering

"Annalyst" var opprinnelig en sommervilla bygget i 1892. Porsgrunn kommunes restaureringspris 1992.